top of page
Balo rất nhẹ 750gram của gin cho ai muốn bay hike n fly như Xapls. Dung tich 90lit, có thể tháo riêng phần nắp để mũ bảo hiểm khoảng 100gram.

Balo đựng dù nhẹ 90 lit 750gram

2.600₫Giá
    bottom of page