Kiểm tra kích thước tổng thể toàn bộ dây dù tham chiếu với kích thước thiết kế

Kiểm tra mối nối, vỏ bọc bảo vệ.

Trim lại kích thước nếu cần thiết

Kiểm tra khả năng chịu lực trên từng nhóm dây và nhánh

Kiểm tra Dây Dù

800₫Giá