top of page

Sau khi bay  50h đến 100h hoặc Vải dù có Độ thấm khí trên 250s

Dù nên được check toàn bộ Vải dù và dây

 

  • Visual Line Check
  • Line Length Measure and Check
  • Fabric Porosity Test on 6 points with a full report

 

 

We will make your glider fly like new or better again.

Kiểm định toàn diện dù (softlink)

2.400₫Giá
    bottom of page