top of page
Túi ở vị trí dễ dàng chuyển kênh, volumn  bộ đàm khi cần tập trung quay thermal. Đặc biệt zip pocket có thể để vừa điện thoại cỡ to (Note) lấy ra cất vào rất an toàn tránh trường hợp rơi trong khi bay. Đầu tư nhỏ, bảo vệ lớn

Smart Case

1.200₫Giá
    bottom of page